Navodila za izdelavo diplomskega dela

Navodila za izdelavo diplomskega dela

Navodila za izdelavo diplomskega dela se nahajajo na naslovih

Vsebina obeh navodil je identična.

Prijava diplomskega dela:

Prijavo diplomant vloži v študentski pisarni izključno od 1. do 5. v mesecu. Prijava v juliju in avgustu ni možna.

Ob prijavi študent izbere mentorja, tema se določi naknadno.

Ob prijavi študent odda:

  • Izpolnjen Obrazec 1 (priloga1.doc, priloga1.pdf) podpisan s strani mentorja in kandidata
  • Indeks
  • Kopijo srednješolske diplome
  • Kopijo Izpiska iz rojstne matične knjige
  • Kartonasto mapo z zavihki

Pazite na roke za prijavo, še posebej v poletnem času!

Izdelava diplomskega dela

Strogo upoštevajte Navodila, ki jih je Fakulteta objavila na spletni strani!

Pri pisanju ne pozabite na sprotno citiranje virov ter na podpisano Izjavo o samostojnem delu.

Kopiranje, tudi neposredno prevajanje literature je plagiatorstvo in je kaznivo. Mogoče boste prelisičili mentorja, sodobne informacijske tehnologije pa lahko z večletnim zamikom diplomanta lahko spravijo ob izobrazbo ter v sramoto.

Oddaja diplomskega dela

Ko je delo zaključeno, mentor preskrbi uradno prvo stran z naslovom v slovenskem in angleškem jeziku ter s kratkim opisom obravnavanih nalog. Uradno stran podpišejo mentor, predstojnik katedre ter dekan Fakultete.

Z izdano prvo stranjo gre diplomsko delo v vezavo; običajno se pripravi 3 izvode, po enega za mentorja, knjižnico Fakultete ter lasten izvod kandidata.

V študentski pisarni 1 teden pred načrtovanim datumom zagovora kandidat odda:

Zagovor

Zagovor običajno poteka v diplomski sobi. Običajno si kandidat pomaga s prosojnicami. Zagovor obsega 10-15 minut, običajno zadošča v povprečju po 1 prosojnica na minuto.

Kandidat zagovor organizira sam. Ključ dvigne v študentski pisarni. V diplomski sobi je na voljo projektor. Računalnik in drugo opremo kandidat zagotovi sam.

Začasno potrdilo o diplomi s polno veljavo kandidat lahko dvigne naslednji delovni dan v študentski pisarni. Svečana uradna podelitev poteka dvakrat letno v zgradbi Univerze in zaželeno je, da se je kandidat osebno udeleži.