Računalniška simulacija TK sistemov 2010/11

Računalniška simulacija TK sistemov 2010/11

Pisni izpit 1.7.2011

Pisni izpit bo potekal ob 9.00 v učilnici LDOS.

Izpit predrok 8.6.

Rezultati pisnega izpita bodo objavljeni do konca tedna. Vpis ocen oz. morebitni zagovori bodo potekali dne 24.6. ob 11.00 v LDOS, ali dne 27.6. ob 10.00.
Rezultati izpita 8.6.2011

Izpitni rok 22.6.

Pisni izpit z dne 22.6. je zaradi moje odsotnosti prestavljen na petek, 24.6., ob 9.15 v učilnici LDOS.

Avditorne vaje

Avditorne vaje pri predmetu bodo potekale ob sredah ob 16.15 v PR21. Pričnejo se v sredo 2.3. ob 16.15 za obe skupini.

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje bo izvajal asistent mag. Mladen Savic. Pricnejo se v pon. 7.3. ob 17h.

Delovno gradivo

Na povezavi je na voljo delovno gradivo, ki ga obravnavamo pri avditornih vajah. Delovno gradivo.

Dodatni bloki za simulink: Simulink bloki

Nadaljnja obvestila bodo na voljo na oglasni deski in na internetu na naslovu http://ldos.fe.uni-lj.si

Vsa vprašanja in predloge pošljite na e-mail >janez.zaletelj@fe.uni-lj.si oz. se oglasite v laboratoriju LDOS.