Obdelava govornih in slikovnih signalov (VSS)

Obdelava govornih in slikovnih signalov (VSS)

Predmet starega programa se ne izvaja več. Izpiti za zamudnike potekajo v rednih terminih za izpite, razpišejo se samo na zahtevo študentov in to vsaj 14 dni pred izpitnimi roki oz. pred opravlajnjem pisnega dela izpita. Že opravljene vaje veljajo do izteka rokov za zaključek študija po starih programih.

Toplo priporočam knjigo Multimedia Signals and Systems, Kluwer Academic Publishers, ISBN 1-4020-7270-8, Nov 2002.

Dodatno gradivo s področja digitalne obdelave slik je seminar,ki so ga študentje 5. letnika univerzitetnega programa pripravili na prireditvi Teleinfos 2004, je na voljo na spletnem naslovu Obdelava slik in videa.

prof. dr. Jurij F. Tasič, vp. dr. Urban Burnik, e-mail: >urban.burnik@fe.uni-lj.si
asistent: viš. pred. mag. Štefan Dobravec, e-mail: >stefan.dobravec@fe.uni-lj.si

Splošne informacije in izpitni roki