Mobilne komunikacije (VSS)

 Mobilne komunikacije (VSS)

Predmet starega programa se ne izvaja več. Izpiti za zamudnike potekajo v rednih terminih za izpite, razpišejo se samo na zahtevo študentov in to vsaj 14 dni pred izpitnimi roki oz. pred opravlajnjem pisnega dela izpita. Že opravljene vaje veljajo do izteka rokov za zaključek študija po starih programih, zamudniki se udeležijo novih vaj pri predmetu Mobilni in brezžični sistemi.

Zadnje laboratorijske vaje so obsegale naslednje naloge:

vaja1_MTK.pdf
vaja2_MTK.pdf
vaja3_MTK.pdf

Potrebovali boste še naslednje datoteke iz statističnega paketa Matlab (najdete jih tukaj): MTK.zip

Na voljo so tudi modeli mobilnih sistemov v okolju Simulink (simulink.zip)

Osnovna literatura: Shankar, P. M., Introduction to wireless systems, New York : J. Wiley, 2002, ISBN: 0-471-32167-2
Dodatno gradivo o GSM (gsm.pdf)

vp. dr. Urban Burnik, e-mail: >urban.burnik@fe.uni-lj.si
Splošne informacije in izpitni roki