Digitalna obdelava signalov II (UNI)

Digitalna obdelava signalov II (UNI)

Predmet starega programa se ne izvaja več. Izpiti za zamudnike potekajo v rednih terminih za izpite, razpišejo se samo na zahtevo študentov in to vsaj 14 dni pred izpitnimi roki oz. pred opravlajnjem pisnega dela izpita. Že opravljene vaje veljajo do izteka rokov za zaključek študija po starih programih, zamudniki se udeležijo novih vaj pri predmetu Obdelava slik in videa. Navodila za opravljanje laboratorijskih vaj starega štusijskega programa so na voljo za lažjo pripravo na izpit :

Navodila za opravljanje laboratorijskih vaj

Vaja 1+Vaja 2
Vaja 3+Vaja 4, podatki s slikami (ZIP datoteka)

Urban Burnik

Predavatelj: prof. dr. Jurij F. Tasič, e-mail: >jurij.tasic@fe.uni-lj.si
Asistent: vp. dr. Urban Burnik, e-mail: >urban.burnik@fe.uni-lj.si
Splošne informacije in izpitni roki