Tehnike programiranja

 Tehnike programiranja

Predavatelj: izr. prof. dr. Matej Zajc, e-mail: >matej.zajc@fe.uni-lj.si
Asistent: doc. dr. Marko Meža, e-mail: mar...@ldos.fe.uni-lj.si

Podatki:

  • letnik: 1.
  • semester: poletni
  • steber programa: obvezni
  • ur predavanj: 45
  • ur vaj: 30
  • število ECTS kreditov: 6

Opis vsebine:

Namen predmeta je seznaniti študenta z delovanjem osebnega računalnika in tehnikami programiranja. Študent spozna zgradbo in delovanje osebnega računalnika, ter principe in metode proceduralnega in objektnega programiranja. V okviru vaj se študenti spoznajo s programskimi orodji ter se naučijo programirati v višjem programskem jeziku.

Temeljna literatura:

 

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje.

Obvestila