Multimedijske tehnologije II

 Multimedijske tehnologije II

Predavatelj: viš. pred. dr. Urban Burnik, e-mail: >urban.burnik@fe.uni-lj.si
Asistent: viš. pred. dr. Marko Meža, e-mail: >marko.meza@fe.uni-lj.si

Opis predmeta: http://www.fe.uni-lj.si/studij_na_fakulteti/1_stopnja_vss/multimedijske_komunikacije/predmeti/2009011908544150/

Študijska gradiva in informacije: https://mmk-ng.fe.uni-lj.si/drugi/MMT2/