Medijsko sporočanje

 Medijsko sporočanje

Podatki:

 • letnik: 1.
 • semester: zimski
 • steber programa: obvezni
 • ur predavanj: 30
 • ur vaj: 30
 • število ECTS kreditov: 4

 

Posebnosti

Predavanja in avditorne vaje potekajo v predavalnici z računalniško projekcijo.

 

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Predmet podaja osnovne komunikacijske zakonitosti, njihovo interpretacijo in aplikacijo na področju multimedijskega komuniciranja, znanja in veščine, ki omogočajo analizo, kritično ocenjevanje in oblikovanje različnih multimedijskih sporočil.

 

Opis vsebine:

 • UVOD V MULTIMEDIJSKO SPOROČANJE
 • REFLEKSIVNA RAVEN:
  • Spoznavanje osnovnih zakonitosti delovanja multimedijev:
   • Konstrukcija sporočil.
   • (So)ustvarjanje realnosti.
   • Polisemičnost sporočil.
   • Tržna usmerjenost.
   • Ideološka sporočila in sporočila o vrednotah.
   • Družbena in politična usmerjenost sporočil v multimedijih.
 • PRODUKCIJSKA RAVEN:
  • Oblikovanje besedil za multimedije:
   • Žanr.
   • Naracija sporočil.
   • Jezikovni znaki v multimedijih.
   • Multimedijski diskurz.
   • Novinarska pravila pisanja.
   • Pravila jezikovne kulture.
   • Pisanje multimedijskih sporočil.
   • Analiza multimedijskih sporočil.

 

Temeljna literatura:

 1. Masterman, L., Teaching the media, London: Routledge, 2001, 348 str., ISBN 0-415-03974-6.
 2. Young, K. S., Caught in the Net, John Wiley & Sons, 1998, 256 str., ISBN 0471191590.

 

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Konstrukcija sporočil, polisemičnost sporočil, Tržna usmerjenost.
Pisanje in analiza mulimedijskih sporočil.
Uporaba
Oblikovanje besedil za multimedije.
Refleksija
Spoznavanje osnovnih zakonitosti delovanja multimedijev.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Oblikovanje besedil za medije, novinarska pravila pisanja, pravila jezikovne kulture.

 

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje.