Terminalske naprave in uporabniški vmesniki

 Terminalske naprave in uporabniški vmesniki

Predavatelj:
prof. dr. Jurij Tasič
Asistenta:
doc. dr. Marko Meža
izr. prof. dr. Matej Zajc

Podatki:

  • Univerzitetni študij II.stopnja
  • letnik: 1.
  • semester: poletni
  • steber programa: izbirni

Opis vsebine:

Poznavanje zgradbe in delovanja terminalskih naprav in razumevanje pomembnosti uporabniških vmesnikov. Poznavanje ključnih elementov terminalske opreme. Prilagajanje terminalov zahtevam in osebnim potrebam uporabnikov. Razumevanje in določanje uporabniških zahtev. Razumevanje celovite zgradbe in delovanja elektronskih naprav.

Komunikacija med človekom in strojem: zgodovinski pregled, predstavitev področij uporabe, način razmišljanja uporabnika, pristop k uporabniku prilagojenem komuniciranju. Lastnosti terminalne opreme: povezljivost, zgradba, funkcionalnost, modularnost. Strojna in programska oprema terminalov: operacijski sistemi, programski jeziki. Skladnost s standardi: vhodno/izhodni vmesniki, prikazovalniki, identifikacija uporabnika. Pregled izbranih terminalov: mobilni terminali, soft terminali, TV terminali, hibridi, analiza nekaterih primerov. Analiza in načrtovanje sistemov: uporabniška elektronika, zabavna elektronika, multimedijski terminali, komunikacijski terminali. Konvergenca terminalov. Uporabniška izkušnja: modeliranje uporabnika, prilagajanje uporabniku, navidezne skupine uporabnikov. Načrtovanje uporabniških vmesnikov: ergonomija, uporabniške preference, uporabniško prijaznega vmesnika. Pregled izbranih področij uporabe: iskanje informacij, zabava, eUčenje, eZdravje, medsebojna komunikacija, skupnost, pametni dom.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje.

Obvestila

Ocena izpita bo sestavljena na sledeči način:


60% ocena projekta. Ocenjena bo realizacija projekta ter dokumentacija projekta.
40% individualna predstavitev projekta z vprašanji s področja izvedbe projekta in individualna vprašanja s predavanj. Vsebina predavanj je na voljo v povezavi Gradiva.

Za laboratorijske vaje ste razdeljeni v 2 skupini:


1. skupina: A-Mr
2. skupina: Mu-

Obvezni del laboratorijskih vaj se bo izvajal ob torkih v učilnici LDOS in sicer po urniku:
1. skupina: 12:15-14:00
2. skupina: 14:15:16:00
Z vajami pričnemo 11.3.2014.

Ponedeljkovi termini vaj bodo namenjeni dodatnim temam pri predmetu ter izvedbi vabljenih predavanj. Termini bodo objavljeni sproti. Udeležbe ne bomo beležili.