Inteligentni sistemi

 Inteligentni sistemi
Dobrodošli na strani predmeta Inteligentni sistemi.

Predavatelja: izr. prof. dr. Matej Zajc in doc. dr. Marko Meža
Asistent: doc. dr. Marko Meža

Predmet je del predmetnika bolonjskega univerzitetnega študija elektrotehnike.
Na tej strani bodo vse potrebne informacije o predmetu glede izpitov in govorilnih ur.

Opis predmeta

Razumevanje inteligence v sodobnih informacijsko-komunikacijskih sistemih v odnosu do uporabnika. Poznavanje orodij in tehnik za pomoč modeliranju, odločanju in pri obvladovanju informacij.

Inteligenca naravnih in umetnih sistemov: definicija inteligence in zgodovinski pregled razvoja inteligentnih sistemov. Matematične osnove in arhitekture inteligentnih sistemov, predstavitev znanja, metode učenja. Inteligentni prostori: zmožnosti današnje tehnologije in obeti v prihodnje. Uporaba inteligence v informacijsko komunikacijskih sistemih: uporabniški vmesniki, inteligentni terminali, vsenavzočnost, identifikacija, modeliranje uporabnikov, rudarjenje s podatki, personalizacija.

Metode in algoritmi inteligentnih sistemov: diskretni algoritmi, odločitvena drevesa in strukture, razvrščanje in rojenje, regresijska analiza, teorija odločanja in evolucijski algoritmi. Analiza in modeliranje znanja. Definicija referenčne arhitekture in razvoj inteligence sistema. Zgradba inteligentnega sistema: senzorji za zajem podatkov, obdelava zajetih podatkov, odziv sistema in strojno učenje.

Obvestila


Literatura in povezave

A. M. Meystel, J. S. Albus, Intelligent Systems: Architecture, Design, and Control, Wiley.

A. Steventon, S. Wright, Intelligent Spaces: The Application of Pervasive ICT, Springer.