Algoritmi in arhitekture multimedijskih sistemov

 Algoritmi in arhitekture multimedijskih sistemov
Dobrodošli na strani predmeta Algoritmi in arhitekture multimedijskih sistemov.
Predmet je del predmetnika podiplomskega študijskega programa 3. stopnje Elektrotehnika.
Na tej strani bodo vse potrebne informacije o predmetu glede izpitov in govorilnih ur.

Nosilec predmeta: doc. dr. Matej Zajc, e-mail: >matej.zajc@fe.uni-lj.si


Obvestila