Raziskave

Raziskave

Glavno raziskovalno področje Laboratorija je večdimenzionalna obdelava signalov s poudarkom na obdelavi slik in videa, segmentaciji, sledenju in razpoznavanju objektov na slikah. Del raziskav je posvečen sistemom za delo v realnem času ter vzporednim algoritmom. Z aktivno udeležbo v mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih smo v skupini razvili tudi znanja s področja upravljanja s podatki in znanjem. Tehnologija iskanja in pridobivanja gradiv temelji na opisih vsebin, semantični predstavitvi znanja, ki jih dopolnjujejo orodja za personalizacijo storitev ter prilagodljivi uporabniški vmesniki.

Laboratorij je med vodilnimi snovalci novih interaktivnih multimedijskih storitev s področja interaktivne televizije, omrežij "vsak-z-vsakim", porazdeljenih multimedijskih podatkovnih baz, daljinskega video nadzora ter medicinskih telekonzultacij. Smo strokovnjaki za sodobna omrežja, iskanje in shranjevanje vsebin v porazdeljenih sistemih, interaktivne televizijske tehnologije (TV-Anytime, MPEG 21), personaliziran dostop do multimedijskih podatkov in za druge sodobne telekomunikacijske tehnologije.

V zadnjih 10 letih smo člani Laboratorija sodelovali v mednarodnih raziskovalnih skupinah s partnerji, kot so Philips, Nokia, BBC, NOB, IMEC, RAI, Optibase in Fraunhoferjev institut.

Laboratorij za digitalno obdelavo signalo, slik in videa sestavlja več raziskovalnih skupin, ki so aktivne v številnih domačih in mednarodnih projektih.