Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah

Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah

Povzetek

V okviru raziskovalnega programa potekajo naslednje raziskovalne aktivnosti: Zajem, obdelava, karakterizacija, analiza in modeliranje realnega in sintetičnega telekomunikacijskega prometa. Optimizacija protokolov za usmerjanje in preklaplanje prometa v omrežjih naslednje generacije. Ovrednotenje vpliva posameznih omrežnih parametrov na kvaliteto storitev (QoS) in njihova optimizacija. Analiza teoretičnih mej modulacijskih postopkov in optimizacija anten za brezžična lokalna omrežja. Optimizacija postopkov za merjenje enorodovnih in večrodovnih optičnih vlaken in razvoj ustrezne ekstremno hitre elektronike. Prenos že razvitega programa za optimizacijo vezij na sistem za masivno vzporedno računanje. Uporaba algoritmov razvitih za telekomunikacije na drugih področjih (digitalno filtriranje v MRI za izočanje izvenresonančnih komponent, tvorjenje akustične slike prostora za pomoč slepim,..) Razvoj in načrtovanje novih storitev v sodelovanju s ponudniki storitev.