COST 254

COST 254

Intelligent Processing and Facilities for Communication Terminals

Evropski projekt COST za koordinacijo razvojno-raziskovalnega dela.

Kratek opis projekta

Vzpostavitev evropske razvojno-raziskovalne mreže za izmenjavo rezultatov obstoječih raziskovalnih projektov s področja sodobnih tehnologij za vgradnjo v uporabniške komunikacijske terminale. Komunikacijski sistemi namreč potrebujejo tehnologije, ki ob primerni stopnji avtonomnosti (inteligence) v omrežnih in terminalskih napravah omogočajo preprost uporabniški dostop do multimedijskih podatkov. Rezultati so bili usmerjeni tudi v področja izobraževanja na daljavo, telemedicine, dela na domu, v novejšem času pa tudi zabave.

Vloga skupine

Koordinacija celotnega evropskega projekta, koordinacijo projekta smo prevzeli v l. 1998. Soavtorstvo idejne zasnove in prijave projekta.