COST 276

COST 276

Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication

Evropski projekt COST za koordinacijo razvojno-raziskovalnega dela.

Kratek opis projekta

Vzpostavitev evropske razvojno-raziskovalne mreže za izmenjavo rezultatov obstoječih raziskovalnih projektov. Področje dela obsega problematiko upravljanja z multimedijskimi podatki, uporabo agentnih tehnologij, področje prilagajanja storitve in uporabniškega vmesnika uporabniku ter ustrezne namenske tehnologije s področja digitalne obdelave signalov, slike in videa. Cilj omenjenih raziskav je usmerjen k novim, uporabniku prijaznejšim univerzalnim osebnim komunikacijskim sistemom, ki se zmorejo prilagajati prednostim in omejitvam trenutne opreme, lokacije ali zahteve uporabnika.

Vloga skupine

Koordinacija celotnega evropskega projekta. Soavtorstvo idejne zasnove in prijave. Kot koordinatorji projekta COST 276 skrbimo za usklajeno raziskovalno delo sodelujočih institucij. Sodelovanje temelji na podlagi izmenjave znanstvenih rezultatov na delavnicah, ki jih organizirajo člani projekta. Vsak organizator srečanja skrbi tudi za objave rezultatov in s tem za koncentracijo znanja, ki ga prinaša skupno raziskovalno delo.

Uradna domača stran projekta

http://cost276.fe.uni-lj.si/