IST MyTV

IST MyTV

Personalized Services for Digital Television

Evropski razvojni projekt IST s slovenskim partnerstvom.

Kratek opis projekta

Rezultat projekta je standardizacija, validacija in demonstracija širokopotrošne naprave za osebno zasnovane storitve s področja digitalnih RTV in širokopasovnih storitev. Takšna naprava, zasnovana na uporabi vgrajenega lokalnega skladišča podatkov, omogoča poljubno uporabo vsebin in storitev ne glede na spored ponudnika storitve. Nove storitve, kijih naprava omogoča, so osebni televizijski kanali, ki omogočajo nelinearno spremljanje TV oddaj, ciljno usmerjanje vsebin glede na osebne želje (vključno z oglaševanjem) ter pregleden dostop do velike količine shranjenih podatkov. Takšne naprave in storitve so lahko uspešne le, če na podlagi standardov omogočajo interoperabilnost storitev; produkt projekta je standard TVAnytime za enolično označevanje TV gradiva.

Vloga skupine

Partner na razvojno-raziskovalnem projektu IST 5. okvirnega programa. Soavtorstvo idejne zasnove. Prispevek k označevanju gradiva in scenarijem možne uporabe. Samostojni razvoj programskih podsklopov za sistemsko podporo projekta.

Uradna domača stran projekta

http://www.extra.research.philips.com/euprojects/mytv/