IST Muffins

IST Muffins

MUltimedia Framework For INteroperability in Secure (MPEG-21) environments

Evropski razvojni projekt IST s slovenskim partnerstvom.

Kratek opis projekta

Cilj projekta je bil usmerjen v razvoj programsko strojne opreme in idejnih rešitev za transparentno distribucijo medijsko bogatih vsebin preko širokega spektra omrežij in naprav različnim ciljnim skupinam z različnimi ciljnimi potrebami. Izpostavljeni so elementi upravljanja z vsebinami, varnostna orodja za zaščito vsebin, iskalniki podatkov, različne metode omrežne distribucije in uporabniške aplikacije na različnih platformah. Skupni imenovalec je testno okolje, ki med prvimi v svetu demonstrira uporabo novega standarda MPEG-21 za integrirano distribucijo vsebin v heterogenih okoljih.

Vloga skupine

Partner na razvojno-raziskovalnem projektu IST 5. okvirnega programa. Soavtorstvo idejne zasnove. Samostojni razvoj programskih podsklopov za sistemsko podporo projekta.

Uradna domača stran projekta

http://www.optibase.com/muffins/