Share It

Share It

Content Sharing in home-to-home networks

Evropski razvojni projekt IST s slovenskim partnerstvom.

Kratek opis projekta

Glavni namen projekta je razvoj sistema za dostop in distribucijo medijskih vsebin v osebni lasti v domačih omrežjih med končnimi uporabniki. Nove storitve, ki jih vpeljuje projekt, so zasnovane na souporabi omrežnih povezav, oddajniško-distribucijske mreže in lokalnega skladišča podatkov na način, ki uporabnika razbremenjuje tehnoloških ovir. Uporaba standardiziranih rešitev za izmenjavo in označevanje podatkov na omenjenem področju omogoča souporabo opreme različnih proizvajalcev, storitve različnih ponudnikov v raznolikih omrežjih.

Vloga skupine

Partner na razvojno-raziskovalnem projektu IST 5. okvirnega programa. Soavtorstvo idejne zasnove. Samostojni razvoj programskih podsklopov za sistemsko podporo projekta.

Uradna domača stran projekta

http://www.extra.research.philips.com/euprojects/share_it/