P2People

P2People

P2P "Common Interests" Search Engine and Collaboration Platform

Evropski razvojni projekt IST s slovenskim partnerstvom.

Kratek opis projekta

Projekt P2People je odprtokodno okolje in prototipna aplikacija za sodelovanje med uporabniki na podlagi omrežij "vsak-z-vsakim". Okolje je usmerjeno k oblikovanju ciljnih skupin uporabnikov in članom uporabniških skupin nudi nove možnosti za komunikacije, sodelovanje in poslovno partnerstvo. Ker omrežno sodelovanje presega zmožnosti fizičnih združenj in klubov, smo v okviru projekta razvili tudi nove partnerske modele za sodelovanje. Nov pristop temelji na ideji "skupine s skupnimi interesi", ki je navidezna skupnost uporabnikov s sorodnimi cilji, znanji ali poslovnimi potrebami. Uporabniki okolja so lahko neprofitne organizacije, šole, univerze, raziskovalne skupine, poslovni partnerji, podjetja in korporacije ali zgolj ljubitelji medijev, zabave, oboževalci in drugi.

Vloga skupine

Partner na razvojno-raziskovalnem projektu IST 5. okvirnega programa. Soavtorstvo idejne zasnove. Razvoj okolja za tvorbo ciljnih skupin, pogovore, izmenjavo podatkov v omrežju "vsak-z-vsakim" na podlagi Java JXTA tehnologije.

Uradna domača stran projekta

http://www.p2people.org/