IST Tiramisu

IST Tiramisu

The Innovative Rights and Access Management Inter-platform SolUtion

Evropski razvojni projekt IST s slovenskim partnerstvom.
Financiranje: EU IST 6th framework, Contract no. IST-2003-506983
Trajanje: november 2003 - december 2005
Projektni vodja: Optibase (Izrael)

Kratek opis projekta

Cilj projekta je vzpostavitev celovite ciljne programsko strojne rešitve za varno distribucijo multimedijskih gradiv. Predlagana rešitev tvori celovito potrošniško verigo od medijske produkcije, distribucije do uporabe, s poudarkom na zaščiti pravic do uporabe vsebin. Rešitve v okviru projekta so usmerjene predvsem v interoperabilnost sistemov, ki jo lahko zagotovimo le z uporabo enotnih, odprtih standardov. Razvojno okolje Tiramisu je namenjeno predvsem preizkusu novega koncepta dostopa do multimedijskih gradiv z uporabo poljubnih distribucijskih kanalov. Privzeta rešitev združuje tehnologije s področja integriranega upravljanja z vsebinami, vgrajenih varnostnih mehanizmov, pretočnih omrežnih povezav in porazdeljenih omrežij, predvsem rešitev tipa "vsak-z-vsakim". Sistem podpira širok spekter naprav od širokopotrošnih izdelkov do uporabniških aplikacij za osebne računalnike.


Slika: arhitektura demonstracijskega distribucijskega okolja

Vloga skupine

Partner na razvojno-raziskovalnem projektu IST 6. okvirnega programa. Soavtorstvo idejne zasnove. Razvoj integriranega okolja in uporabniškega vmesnika aplikacije za osebni računalnik in mobilni telefon. Samostojni razvoj programskih podsklopov za sistemsko podporo projekta.

Projektni partnerji

Uradna domača stran projekta

http://www.tiramisu-project.org/

Članki in publikacije

1. MARUŠIČ, Boštjan, DOBRAVEC, Štefan, CUETOS, Philippe de, CONCOLATO, Cyril, PIRON, Laurent, TASIČ, Jurij F. TIRAMISU : a novel approach to content representation and key management for seamless super-distribution of protected media. Signal process., Image commun.. [Print ed.], 2005, vol. 20, str. 947-971, ilustr. [COBISS.SI-ID 5075028] (download)

2. DOBRAVEC, Štefan, BURNIK, Urban, MARUŠIČ, Boštjan, TASIČ, Jurij F. TIRAMISU - a test bed for authoring, distribution and consumption of digital content in a secure environment. V: Proceedings : Information and knowledge management for integrated media communication. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology: Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems, cop. 2005, str. 31-36. [COBISS.SI-ID 4774740] (download)

3. DOBRAVEC, Štefan, TASIČ, Jurij F. Projekt TIRAMISU - primer odprte DRM arhitekture. V: HUDOBIVNIK, Alojz (ur.), HUMAR, Iztok (ur.), VLAOVIČ, Boštjan (ur.). Osemnajsta delavnica o telekomunikacijah, Storitev trojček, 14. in 15. november 2005, Ljubljana. Storitev trojček, (VITEL, 18). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 2005, f. 45-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 5029204] (download)