IST VICTORY

IST VICTORY

IST VICTORY


Ime projekta: VICTORY (Audio-VIsual ConTent search and retrieval in a distributed P2P repositORY)
Financiranje: EU IST 6-ti okvirni program, pogodba št. IST-044985
Vodja projekta: CERTH/Informatics and Telematics Institute, Solun, Grcija
Trajanje projekta: 01.01.2007-30.5.2009
Koordinator projekta v LDOS: mag. Jernej Trnkoczy

Kratek opis projekta

Glavni cilj projekta Victory je razvoj iskalnika, ki bo podpiral iskanje 3D objektov ter pripadajo?ih vsebin (2D slike, tekstovni dokumenti, video, itd.). Semanti?na povezava teh vsebin je sestavljena v t.i.Multipedijo Sistem bo tako podpiral iskanje s pomo?jo t.i. 'nizko nivojskih zna?ilk', kot tudi s pomo?jo 'visoko-nivojskih zna?ilk'. S tem bo prispeval k premagovanju t.i. 'semanti?nega prepada' in izboljšal uspešnost iskanja, ki ga lahko dosežemo le s posameznim pristopom. V ta namen bomo v okviru projekta razvili ontološko ogrodje, ki bo omogo?ilo kombiniranje iskanja z obema omenjenima pristopoma.
Z uporabniškega vidika bo iskanje podprto z multimodalnim uporabniškim vmesnikom, ki se bo prilagajal uporabnikovim interesom, hkrati pa bo omogo?al iskanje s pomo?jo 2D ali 3D objektov.
Omenjene funkcionalnosti sistema bodo podprte s P2P omrežjem, ki bo zagotavljalo distribuirano shranjevanje vsebin v omrežju in s tem prispevalo k hitrejšemu dostopu do posameznih vsebin. Poleg tega bo P2P omrežje podpiralo distribuirano uporabo procesorske mo?i zmogljivejših naprav, s ?imer bo napravam z omejenimi zmogljivostmi (mobilni telefoni, dlan?niki, itd.) omogo?ilo dostop do bolj zahtevnih storitev.

Vloga LDOS

LDOS bo v okviru projekta razvil P2P sistem osnovan na JXTA tehnologiji, ki bo podpirala u?inkovito iskanje oz. izmenjavo vsebin ter uporabo procesorske mo?i zmogljivejših naprav. Ta platforma bo povezana s centralnim strežniškim sistemom, katerega namen bo omogo?anje dopolnilnih storitev (avtentikacija, QoS, informacija o prisotnosti, itd.). Te storitve predstavljajo osnovo za napredne storitve kot je npr. uporaba mobilnega telefona za iskanje in ogledovanje zahtevnih 2D/3D objektov, hitrejši dostop do posameznih vsebin ter zagotavljanje varnega okolja za delovanje aplikacij.

Shema 1

Shema 2

Partnerji

Uradna spletna stran projekta

http://www.victory-eu.org/