Skupina za razvoj sistemov za delo v realnem času

Skupina za razvoj sistemov za delo v realnem času

Skupina za razvoj sistemov za delo v realnem času se posveča realizaciji algoritmov digitalne obdelave signalov, kot na primer algoritmom kompresije, modulacij in kodiranja za alternativne komunikacijske medije kot tudi algoritmom za sprotno prilagajanje vsebin. Pomembno področje raziskav skupine je vzporedno računanje ter razvoj vzporednih algoritmov in procesorskih arhitektur.

Pomembnejša znanstvena in aplikacijsko raziskovalna področja lahko strnemo v naslednje točke:

  • Arhitekture za obdelavo signalov v realnem času: procesorske arhitekture, signalni procesorji, multimedijski procesorji, VLSI tehnologije, programljiva vezja in SoC načrtovanje, VHDL, C in programiranje v zbirnem jeziku.
  • Vzporedni algoritmi: napredne računalniške arhitekture, masivno vzporedno računanje, sistolični algoritmi in sistolična polja.
  • Telekomunikacije po napetostnih vodih: meritve visokofrekvenčnih karakteristik visokonapetostnih vodov, modeliranje komunikacijskih kanalov, modeliranje šuma, raziskave komunikacijskih tehnik, kodiranje za odpornost na šum korone, sodelovanje pri razvoju modernih digitalnih dPLC modemov, razvoj storitev v distribucijskem omrežju.
  • Mobilne komunikacije: modulacija in kodiranje, skaliranje sistemov in storitev, mobilne multimedijske storitve.
  • Optimiziran prenos podatkov in komunikacijski sistemi: razvoj in evaluacija novih algoritmov, ki prilagajajo stopnjo kompresije z razpoložljivo pasovno širino, upoštevajo uporabniško zahtevano kvaliteto in karakteristike in format prenesenega signala.