Skupina za obdelavo multimedijskih signalov

Skupina za obdelavo multimedijskih signalov

Raziskovalno delo skupine je usmerjeno na področje obdelave večpredstavnih in večdimenzionalnih digitalnih signalov, med katere prištevamo slikovne in avdio-vizualne signale. Začetno delo od leta 1996 je bilo usmerjeno predvsem v kodiranje in izboljšave statičnih slik, v novejšem obdobju pa se osredotočamo na kompleksnejši problem analize videoposnetkov, torej zaporedij slik v času. Pri tem je naš cilj skozi postopek nizkonivojskih obdelav, razčlenitve scene ter izločanja značilk izločiti iz slike oziroma videa informacije, ki omogočajo uspešno višjenivojsko analizo ter prepoznavanje vsebine slik in videa. Cilj je tudi razvijati optimirane metode, ki na ustrezni strojni opremi omogočajo analizo videosignala v realnem času, kar je uporabno za aplikacije na različnih področjih, od videonadzora do medicine.

Zgoščevanje in kodiranje slik in videa

Razvoj naprednih tehnik zgoščevanja slik in videa na osnovi valčne transformacije, kodiranje videa v okviru standarda MPEG-4, kodiranje videa na osnovi objektov in zgoščevanje ter restavracija slik na osnovi fraktalne valčne transformacije. Razviti postopki so uporabni za učinkovito shranjevanje in prenos večpredstavnih vsebin ter razvoj personaliziranih interaktivnih multimedijskih sistemov v heterogenih omrežjih.

Razpoznavanje objektov in analiza scene

Raziskave zajemajo izločanje značilk objektov na nizkem nivoju in uporaba le teh pri avtomatskem razumevanju vsebine slik in videa na na visokem nivoju. Segmentacija slik na podlagi večločljivostne analize, aktivne krivulje in nivojske množice, invariantne preslikave deskriptorjev objektov predstavljajo vhod v postopke razumevanja vsebine slike z uporabo formalnih sistemov in mehke logike. Pilotski projekti analize vsebine digitalne scene na primeru kompleksne prometne scene in medicinske diagnostike.

Telemedicina in obdelava medicinskih slik

Telemedicina s pomočjo prenosa slike in videa omogoča cenejše in učinkovitejše delo zdravnikov. Telemedicinski sistemi omogočajo hitro pridobitev mnenja oz. diagnoze oddaljenega eksperta na osnovi posredovane slike vzorca. Obdelava slik na področju diagnostike omogoča lažje lociranje potencialnih področij bolezni na sliki.

Detekcija in sledenje objektov v videosignalu

Analiza videa v realnem času med drugim nastopa v video nadzornih sistemih, nadzoru industrijskih procesov in interaktivnih večpredstavnih komunikacijskih sistemih. Cilj je izločiti in analizirati objekte v prizoru, ki ga snema kamera, npr. pešec ali avto na cesti ipd

Inteligentni uporabniški vmesniki

Cilj je ustvariti vizualni vmesnik za različne naprave, ki ga krmilimo brez pomoči različnih daljinskih upravljalnikov, mišk in tipkovnic. Prvi korak predstavlja krmiljenje vmesnika s pomočjo gibov roke uporabnika.

Inteligentni videonadzorni sistemi in biometrično prepoznavanje

Cilj predstavlja razvoj pametnih rešitev na področju videonadzora, ki omogočajo višjo stopnjo zanesljivosti in robustnosti. Pri tem vključujejo analizo in prepoznavanje objektov, npr. vozil in ljudi, pri čemer uporabljajo tudi biometrične podatke, npr. prepoznavanje osebe na osnovi obraza.