Skupina za interaktivne multimedijske storitve

 Skupina za interaktivne multimedijske storitve

Laboratorij LDOS je med vodilnimi ustvarjalci novih interaktivnih multimedijskih storitev. Razvoj digitalnih naprav v smislu procesne moči, shranjevanja podatkov in komunikacijskih zmožnosti obeta široko uporabo in izmenjavo multimedijskih vsebin med raznolikimi napravami (osebni računalniki, osebni videorekorderji, dlančniki, mobilni telefoni ipd.). V fazi razvoja univerzalnega komunikacijskega okolja, ki bo takšne storitve omogočalo, se srečujemo s problemi, kot so standardizacija opisa vsebin (metapodatkov), upravljanje z digitalnimi pravicami, osebnim rudarjenjem za podatki, prilagajanjem gradiva specifičnim napravam, prilagodljivimi uporabniškimi vmesniki in s podobnimi izzzivi.

Poleg razvoja telekomunikacijskih storitev za široko uporabo smo v LDOS aktivni tudi na področju aplikacij za delo na daljavo (skupinsko delo) v medicini.

Interaktivna digitalna televizija

Skupina je aktivna pri razvoju storitev širokopotrošnih terminalov z vgrajenim lokalnim arhivom vsebin. Takšna zasnova uporabniku omogoča dostop do vsebin in storitev ob poljubnem času, ne glede na RTV program, glede na izbrane osebne kriterije. Razvoj predvsem obsega postopke za samodejno izbiro TV programov na podlagi uporabniških želja in potreb. Sistem temelji na uporabi standarda TV Anytime, omogoča pa daljinski nadzor naprave preko Interneta ali mobilnega telefona. 

Omrežja in storitve "vsak-z-vsakim"

Med raziskavami na projektin P2People in ShareIt! smo na podlagi okolja JXTA razvili ogrodje storitev po sistemu "vsak z vsakim". Modularna zasnova sistema omogoča izvedbo številnih storitev, kot so na primer klepet, izmenjava datotek, elektronska pošta, tabla in videokonferenčna zveza.

Multimedijske podatkovne baze in rudarjenje za podatki

V skupini poteka razvoj sistemov, ki so neodvisni od platfome in omogočajo iskanje multimedijskih podatkov in vsebin, shranjenih v MM podatkovnih bazah. Zasnova podatkovnih baz omogoča ustvarjanje, kodiranje in izvoz (meta-podatkovnih) opisov vsebin v poljubno meta-podatkovno shemo, s čimer dobimo prilagodljivo ogrodje, uporabno za širok spekter aplikacij in storitev. Orodja vključujejo orodje za izdelavo (meta-podatkovnih) opisov vsebin ter modul za iskanje vsebin.

Osebno iskanje vsebin

Skupina za uporabniku prilagojeno iskanje vsebin razvija adaptivne algoritme za iskanje multimedijskih vsebin. Ti so bili uspešno preizkušeni na področju interaktivne digitalne televizije (TV Anytime). Splošnost pristopov omogoča njihovo uporabo za iskanje poljubnih multimedijskih vsebin.

MPEG-21

V okviru sodelovanja na projektu Muffins smo aktivno prispevali k prvi implementaciji na svetu ogrodja MPEG-21. Projekt Muffins je tako demonstriral moč konceptov MPEG-21 kot so učinkoviti mehanizmi za iskanje vsebin ter mehanizmi za avtorsko zaščito vsebin. Poleg tega je bilo v okviru projekta razvito orodje za kreiranje opisov po standardu MPEG-21.

Posvetovanje na daljavo v medicini

Ta del skupine je vključen v razvoj medicinskega sistema za telekonzultacije na področju transfuzije krvi. Sistem bo omogočal on-line in off-line telekonzultacijo z uporabo videokonferenčnega sistema ali z mehanizmi izmenjave sporočil. Izmenjava visoko kvalitetnih medicinskih slik bo omogočala postavljanje diagnoz na daljavo ter pridobivanje dodatnih mnenj, preko varnih in zaščitenih povezav. Sistem razvijamo v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino in Akademijo za likovno umetnost z Univerze v LJubljani.