Uroš Droftina

Uroš Droftina

Uroš Droftina, univ. dipl. inž. el.
Mladi raziskovalec iz gospodarstva

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 411
telefaks: 01/4768 855
e-pošta: > uros.droftina[at]ldos.fe.uni-lj.si

Izobrazba

  • 2010 - Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Zaposlitve

  • Mobitel, d.d., Ljubljana, 2010-2011
  • Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, 2011-

Raziskovalna področja

  • Uporabniško modeliranje
  • Strojno učenje
  • Analiza socialnih omrežij
  • Analiza podatkov telekomunikacijskih omrežij

Bilbiografija

  • DROFTINA, Uroš. Zaznava sezon telekomunikacijskega prometa na podlagi ocene Hurstovega parametra, diplomsko delo, 2010, 34 str.
  • DROFTINA, Uroš, KOŠIR, Andrej, ŠTULAR, Mitja. Subscriber churn analysis with selected mobile provider. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 2011, str. 152-155