Mitja Kolenc

Mitja Kolenc

Mitja Kolenc, univ. dipl. inž el.
Raziskovalec

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 734
telefaks: 01/4768 855
e-pošta: >mitja.kolenc@ldos.fe.uni-lj.si

Izobrazba

  • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 2010

Članstva

 

Raziskovalna področja

 

Projekti

 

Izbrana bibliografija

Bibliografija raziskovalca v bazi COBISS