Emil Plesnik

 Emil Plesnik

Emil Plesnik, univ. dipl. inž el.
Asistent
Raziskovalec

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 734
telefaks: 01/4768 855
e-pošta: >emil.plesnik@fe.uni-lj.si

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 2009

Zaposlitev

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2009-.

Članstva

Raziskovalna področja

 • Digitalna obdelava biosignalov
 • Telemedicina
 • Brezžična senzorska omrežja
 • Uporabniški vmesniki
 • Inteligentna omrežja

Raziskovalne skupine

Pedagoško delo

 • Elektronika TK
 • Procesorski sistemi v TK I
 • Organizacija in vodenje projektov
 • Komunikacijska elektronika
 • Projektno vodenje
 • Mikroprocesorji in signalni procesorji

Bibliografija raziskovalca v bazi COBISS