Proste diplomske teme

Proste diplomske teme Za dogovor o diplomah na višjem strokovnem študiju se obrnite name. Lahko me poiščete v laboratoriju LDOS, ali mi pišete elektronsko pošto.
Vsekakor so dobrodošli tudi vaši predlogi za diplomske teme.

Android aplikacija za zajem in posredovanje slik na strežnik

  Izdelajte Android aplikacijo s katero boste zajeli fotografijo in jo s podatki o lokaciji posredovali na strežnik.

  Metode

  Seznanite se s tehnologijo Android in z razvojnimi okolji. Vzpostavite razvojno okolje v orodju Eclipse z emulatorjem. Preučite funkcionalnosti, ki jih nudi okolje in ustrezno uporabite posamezne že razvite module okolja, ki omogočajo dostop do virov naprav na katerih teče Andorid. Uporabite

  Viri in literatura

 • http://www.android.com/
 • Darcey L., Conder S. Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 hours. Sams publishing, ZDA, 2010.

Avdio vodni žig

  Napravite pregled metod za vodni žig za avdio posnetke. Raziščite različne tipe vodnega žiga glede na robistnost/krhkost. Preizkusite posamezne metode in podajte rezultate o krhkosti/robustnosti.

  Metode

  Seznanite se z metodami. V programskem okolju Matlab ali podobnem implementirajte in preizkusite posamezne metode. Ugotovite kako prisotnost vodnega žiga vpliva na popačenje vsebine. Preizkusite tudi, do kolikšne mere popačenj so posamezne metode vodnega žiga robustne. Prevertite tudi t.i. krhke vodne žige, katerih namen je ugotavljanje ali je bila žigosana vsebina spremenjena.

  Viri in literatura

 • Shoemaker C. Hidden Bits: A Survey of Techniques for Digital Watermarking.
 • Več člankov: Digital watermarking research papers, dostopni na: http://www.forensics.nl/digital-watermarking

Anonimni e-denar

  Izdelajte sistem za plačevanje z anonimnim e-denarjem.
  Anonimni e-denar mora imeti naslednje lastnosti:
 • Denar je anonimen
 • Denar je neponaredljiv
 • Denar je mogoče preklicati
 • Mogoče je dokazati plačilo
 • Metode

  Raziščite in seznanite se z idejo (žetoni). Preučite sistem asimetričnega kriptiranja. Raziščite obstoječe sisteme. Implementirajte rešitve, ki rešuje zahteve. Izvedite oceno izvedljivosti rešitve v obstoječih sistemih. Primerjajte rešitve z obstoječimi sistemi.

  Viri in literatura

 • Electronic money http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_money
 • Anonymous Internet Banking http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_internet_banking
 • Cryptography http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
 • Public-key cryptography http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography

Prepoznavanje gibanja s pospeškometrom - uporaba WII-Mote krmilnika igralne konzole

  Prepoznavanje dogodkov in stanj gibanja osebe: (oseba hodi, oseba stoji, oseba leže, oseba sede, oseba vstane, oseba poskoči)

  Metode

  Zajem podatkov triosnega pospeškometra, pritrjenega na telo. Kot pospeškometer uporabite Nintendo WII-Mote krmilnik. Podatke analizirajte z orodjem za rudarjenje podatkov: Weka. Rezultat analize je klasifikator, ki na podlagi podatkov o pospeških prepozna stanje gibanje osebe. Podatke s popeškometra na PC računalniku zajemite preko Bluetooth povezave. Za komunikacjo izdelajte program, ki zajema podatke o pospeških in jih zapisuje v datoteko. Program izdelajte v programskem okolju Java. Pomagajte si s kknjižnicami s strani http://code.google.com/p/wiiusej/. Na strani dobite tudi delujoč primerek aplikacije, ki z WIIMote krmilnika zajema podatke in jih prikazuje an zaslonu. Za posamezne testne osebe zajemite več posnetkov pospeškov za posamezne dogodke. (Oseba večkrat skoči, hodi, leže,...) Podatke ustrezno označite. Podatke shranite v arrf formatu http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/arff.html Za gradnjo modelov zgradite učne/testne množice in na njih preizkusite različne metode strojenga učenja. Z najboljšo metodo izdelajte razvrščevalnik, ki ga vljičite v svojo aplikacijo, ki bo na zaslon izpisovala prepoznane dogodke.

  Viri in literatura

 • Ian Witten and Eibe Frank. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Second Edition. Morgan Kaufmann Publishers Elsevier, 2005.
 • Knjižnica WiiUseJ. http://code.google.com/p/wiiusej/
 • Weka - orodje za rudarjenje podatkov. http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/

Vključitev videa v spletno stran z uporabo HTML5

  Izdelajte spletno stran v kateri je vključen video predvajalnik, ki predvaja video vsebine, ki so na voljo na strežniku. Spletna stran naj teče na mobilnem terminalu IPAD. Sistme naj uporabniku predvaja video vsebino glede na lokacijo na kateri se uporabnik nahaja.

  Metode

  Seznanite se s tehnologijo HTML5. Raziščite možnosti tehnologije za predvajanje video vsebin in sporočanje geolokacije uporabnika. Izdelajte spletno stran in jio prizkusite. Pdajte tudi pregled ostalih obstoječih tehnologij.

  Viri in literatura

 • Pilgrim M. HTML5 Up and Running. O'Reiilly, ZDA 2010.

HTPC

  Izdelajte HTPC - TIH računalnik za domači kino z nizko porabo energije

  Metode

  Uporabite računalniško platformo osnovano na platformi Atom ION 330 in na njej izdelajte platformo za predvajanje multimedijskih vsebin z različnih podatkovnih nosilcev (DVD, BluRay,...) ter ostalih virov (tuner, IPTV, internet,...) Preučite razlike med Windows Media Centrom z ustreznimi vtičniki in med odprtokodnimi rešitvami osnovanimi na operacijskem sistemu LINUX - MythTV, XBMC,...

  Viri in literatura

 • XBMC http://xbmc.org/
 • Home theater PC http://en.wikipedia.org/wiki/Home_Theater_PC
 • MythTV http://www.mythtv.org/
 • MulticastTV http://sites.google.com/site/multicasttv/

Daljinsko krmiljenje klimatske naprave

  S paltformo Arduino izdelajte napravo za daljinsko krmiljenje domače klimatske naprave.

  Metode

  Uporabite platformo Arduino ki ji dodajte modul za komunikacijo preko omrežja Ethernet - NetShield. Platformi dodajte temperaturni senzor ter IR diodo preko katere bo naprava pošiljala ukaze klimaski napravi. Izdelajte program preko katerega bo preko omrežja za odjemalca z brskalnikom na voljo podatek o temperaturi in kontrola za klimatsko napravo

  Viri in literatura
 • Arduino http://www.arduino.cc/
Objavil: Marko Meža. Zadnja sprememba 17.12.2010