Štefan Dobravec

Štefan Dobravec

Mag. Štefan Dobravec, u.d.i.e.
Raziskovalec

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 492
telefaks: 01/4768 855
e-pošta: >stefan.dobravec@fe.uni-lj.si

Biografija

Štefan Dobravec se je rodil v Kopru 23 julija 1973. V septembru leta 1999 je uspešno zaključil dodiplomski študij elektrotehnike, smeri telekomunikacije, na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani ter se nato vpisal na podiplomskim študij na isti fakulteti. Magistriral je v juliju leta 2003. Od oktobra 1999 je zaposlen kot raziskovalec v laboratoriju za digitalno obdelavo signalov, slik in videa v Ljubljani. Med svojim delom je bil, ter je še vedno udeležen na več mednarodnih raziskovalnih projektih. Področje njegovega dela obsega razvoj naprednih multimedisjkih storitev in aplikacij s podporo sodobnim sistemom zaščite intelektualne lastnine, ter integracijo multimedijskih sistemov, ki temeljijo na različnih tehnologijah, v arhitekture, podprte z odprtimi standardi. Od leta 2010 sodeluje v Centru odličnosti VESOLJE-SI, kjer se ukvarja z avtomatizacijo postopkov obdelave satelitskih slik.

Izobrazba

  • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1999
  • Magister elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1999

Zaposlitve

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za eletrotehniko, Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa, 1999-
  • Center Odličnosti VESOLJE-SI, 2010-

Članstva in nagrade

  • Član IEEE

Raziskovalna področja

  • Multimedijske storitve in aplikacije
  • Integracija multimedijskih sistemov

Projekti

Druge aktivnosti

Bibliografija