Raziskave: Interaktivni vmesniki z gestami

Raziskave: Interaktivni vmesniki z gestami

Raziskovalno področje

Področje interakcije med človekom in napravami (Human-computer interaction) vključuje tudi interaktivne "naravne" vmesnike, ki jih krmilimo z gibi (gestami) in glasovnimi ukazi, torej brez dotika ali uporabe daljinskih upravljalcev.
  • Analiza videa v realnem času za zaznavanje uporabnikov (ljudi, obrazov, gest oz. kretenj)
  • Zaznavanje obraza uporabnika in prepoznavanje uporabnika
  • Sledenje roke preko video kamere in prepoznavanje gest (kretenj)
  • Krmiljenje uporabniških vmesnikov z gibi (gestami)
  • Uporaba 3D senzorjev (Kinect) za zaznavanje gest in gibanja
  • Razvoj interaktivnih vmesnikov, krmiljenih z gestami, na področjih računalništva, interaktivne televizije in pametnih naprav.

Predstavitev raziskav

Rezultati, diplomske naloge

Sodelujoči