MMK Personalizacija

MMK Personalizacija

Predstavitev predmeta

Izbirni strokovni predmet v 2.ali 3. letniku na programu Multimedijske komunikacije, 4 kred.točke.

Nosilec: dr. Janez Zaletelj

Informacije: janez.zaletelj@ldos.fe.uni-lj.si

Vsebina

Predstavitev tehnologij in uporabe personaliziranih (uporabniku prilagojenih) storitev. Seznanitev z delovanjem iskalnih in priporočilnih sistemov ter njihovo uporabo za poenostavljeno, učinkovito in uporabniku prijaznejše iskanje vsebin ter dostop do aplikacij in storitev.
  • Principi opisovanja, indeksiranja in iskanja informacij in vsebin. Semantično (pomensko) opisovanje vsebin, metapodatki, ontologije in standardi.
  • Principi in delovanje iskalnih sistemov, uporaba spletnih iskalnikov za iskanje dokumentov in multimedijskih vsebin.
  • Spremljanje uporabnika pri uporabi vsebin in modeliranje njegovih preferenc. Uporabniku prilagojene vsebine, storitve in naprave.
  • Tehnologije in uporaba priporočilnih sistemov.
  • Uporaba personalizacije v socialnih omrežjih, e-trgovini, pametnih napravah in informac.sistemih. Problematika varnosti, zasebnosti in zaupanja pri uporabi personaliziranih storitev.

Pregled vsebine

Izpitni roki

IZPITNI ROKI SO SPROTI OBJAVLJENI V SISTEMU E-ŠTUDENT
Obvezna uradna prijava v sistemu e-študent.

Seminarske naloge