Informacije za študente

 Informacije za študente

Upodabljanje na daljavo z uporabo visoko zmogljivega računalništva

Poziv za sodelovanje v raziskovalnem projektu: V okviru projekta Po kreativni poti do znanja« smo pridobili sredstva za izvedbo raziskovalnega projekta z gospodarstvom z vključevanjem študentov v sodelovanju s podjetjem Arctur, d.o.o. ter sodelujočima fakultetama: Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Mentor na FE: izr. prof. dr. Matej Zajc, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru. Mentor na FOV: doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar

K sodelovanju ste vabljeni študenti 1. in 2. stopnje programa Elektrotehnika in Aplikativna elektrotehnika (2 študenta/študentki). Prijave pošljite na naslov: > matej.zajc@fe.uni-lj.si s pripisom Prijava na projekt« do vključno 3. 4. 2014.

Sodelujoči študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan v javno veljavni študijski program. Študent(ka) ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik. Če bo prijavljenih več študentov (študentk), bomo naredili izbor glede na ustreznost kompetenc in povprečno oceno študija.

Ljubljana, 25.3.2014