Urban Burnik: Informacije za študente

Urban Burnik: Informacije za študente

Kabinet: B517, 5. nadstropje nove stavbe
Telefon: 440

Urnik
Vsi predmeti LDOS

Izpiti

IZPITNI ROKI SO SPROTI OBJAVLJENI V SISTEMU E-ŠTUDENT
Obvezna uradna prijava v sistemu e-študent! V primeru težav pri prijavi študente prosimo, naj ukrepajo pravočasno, da bi nejasnosti uredili v predpisanih rokih.
V primeru velikega števila prijavljenih lahko pride do spremembe lokacije in termina pisnega dela izpita.

Predmeti

Podiplomski študij:

Univerzitetni študij:

Visokošolski strokovni študij:

Multimedijske komunikacije

Programi pred reformo:

Univerzitetni študij:

Visokošolski strokovni študij:

Izredni študij