Statistična obdelava podatkov

Statistična obdelava podatkov Statistične lastnosti signalov in slučajne lastnosti prenosnih linij v danij razmerah zahtevajo statistično modeliranje prenosa podatkov. V okviru modeliranja visokonapetostnih linij za potrebe prenosa informacij smo izdelali statistično cenilko variance šuma vrazličnih razmerah. V delu je model razelektritve linije.