Optimizacija, genetski algoritmi

Optimizacija, genetski algoritmi

Večina postopkov digitalne obdealve signalov je mogoče opisati kot postopek optimizacije. V primeru obdelave slik visoke ločljivosti in še posebej obdelave videa je optimizacijski prostor izjemno velik in tem so postopki časovno potratni. Evolucijske metode kot genetski algoritmi in ohlajanje so nudijo učunkovit pregled velikih optimizacisjkih prostorov.

Evolucijo biološkega razvoja je Darwin opisal kot optimizacijski postopek, ki je zmošen reševanja najtežjih problemov. Ali je mogoče tak prijem uporabiti pri načrtovanju postopkov digitalne obdelave signalov? Odgovor na to vprašanje je uspešen razvoj genetskih algoritmov in genetskega programiranja, ki je posnetek boološke evolucije.

Genetski algoritem v digitalni obdelavi signalov nastopa v fazi konstrukcije sistemov in ne kot postopek za obdelavo signalov. Npr. z njim je mogoče določiti koeficiente digitalnega sita, manj je primeren za samo izvedbo filtriranja. Z genetskim algoritmom je mogoče posikati optimalno nastavitev transformnega kodirnika in aritmetičnega koderja v sklopu zgoščevanja digitalnih slik in videa.