Obvestila

 Obvestila

Zaposlimo ambiciozne študente

V okviru akcije "Po kreativni poti do znanja" k sodelovanju vabimo študente, ki želite pridobiti praktična znanja s področja elektrotehnike in informacijskih tehnologij. Pod našim mentorstvom boste sodelovali z mednarodno priznanimi slovenskimi tehnološkimi podjetji. Razvojni projekti bodo trajali 6 mesecev in se bodo zaključili najkasneje do 20. 9. 2014. Tematike projektov obsegajo:

Upodabljanje na daljavo z uporabo visoko zmogljivega računalnika

Področje, ki zahteva izjemne računske zmogljivosti za učinkovito delovanje je upodabljanje (ang. rendering) računalniških animacij. Za pripravo realistične slike poleg posebnih programskih orodji potrebujemo tudi izjemno procesorsko moč. Projekt bodo sodlujoči študenti lahko realizirali na sodobnih in zmogljivih strežnikih partnerja na projektu. Sodeloavli boste s podjetjem Arctur, d.o.o. ter s sodelujočima fakultetama: Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Mentor na FE: izr. prof. dr. Matej Zajc, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru. Mentor na FOV: doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar

Laboratorijski merilni sistem na osnovi naprave RedPitaya

Osnovni cilj predlaganega projekta je izdelava sistema za laboratorijsko in mobilno izvedbo pedagoškega procesa s področja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov z uporabo odprtokodne merilne platforme visokih zmogljivosti. Jedro predlaganega sistema je merilna naprava RedPitaya, odprtokodni merilni sistem slovenskih strokovnjakov z izjemo podporo na projektu KickStarter. RedPitaya zagotavlja vrhunski strojni del merilne opreme s karakteristikami, ki so bile inženirjem doslej na voljo v cenovno za nekaj razredov višji kategoriji. Sistem RedPitaya omogoča izvedbo uporabniško načrtovanih merilnih funkcij instrumenta ob uporabi odprte kode. Projekt vključuje potrebne prilagoditvene elemente sistema RedPitaya za izvedbo meritev v pedagoškem laboratoriju in po potrebi na terenu, realizacijo funkcionalnosti posameznih merilnih instrumentov v obliki namiznih in mobilnih aplikacij, ki posnemajo delovanje klasičnih instrumentov ter pripravo ustreznega učnega gradiva. Kot poseben izziv pa bomo razvili še čisto specifično impedančno merilno metodo... Na nalogi boste sodelovali z Laboratorijem za bioelektromagnetiko, Fakulteto za računalništvo in informatiko in s podjetjem Instrumentation Technologies iz Solkana. Več informacij in prijava: dr. Urban Burnik, urban.burnik@fe.uni-lj.si.

K sodelovanju vabimo študente 1. in 2. stopnje Fakultete za elektrotehniko vseh usmeritev oziroma študijskih programov. V prijavi navedite svojo kratko biografijo, reference, strokovna interesna področja in svojo študijsko uspešnost.

Sodelujoči študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan v javno veljavni študijski program. Študent(ka) ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik. Če bo prijavljenih več študentov (študentk), bomo naredili izbor glede na ustreznost kompetenc in povprečno oceno študija.

Uradne spletne strani