Digitalna obdelava signalov (VSS)

Digitalna obdelava signalov (VSS)

Predmet starega programa se ne izvaja več. Izpiti za zamudnike potekajo v rednih terminih za izpite, razpišejo se samo na zahtevo študentov in to vsaj 14 dni pred izpitnimi roki oz. pred opravljanjem pisnega dela izpita. Že opravljene vaje veljajo do izteka rokov za zaključek študija po starih programih, zamudniki se udeležijo novih vaj pri predmetu Digitalna obdelava signalov.

Krajša osvežitvena navodila za Matlab so na voljo tukaj. Brezplačna GNU varianta, ki je z Matlab-om do neke mere združljiva, se imenjuje OCTAVE. Izvedbena datoteka za OS Windows je na voljo.

Predavatelj: prof. dr. Jurij Tasič
Asistent: vp. dr. Urban Burnik, e-mail: >urban.burnik@fe.uni-lj.si