Elektronika TK

 Elektronika TK Dobrodošli na strani predmeta Elektronika v telekomunikacijah.
Predmet je del predmetnika predbolonjskega univerzitetnega študija elektrotehnike in ni več v aktivnem izvajanju.
Na tej strani bodo vse potrebne informacije o predmetu glede izpitov in govorilnih ur.

Predavatelj: prof. dr. Baldomir Zajc
Asistent: as. Emil Plesnik, e-mail: >emil.plesnik@ldos.fe.uni-lj.si


Obvestila

  
Literatura in povezave

Za uspešno pripravo na izpit nam bo v pomoč naslednja literatura:
  • B. Zajc, Linearna elektronika, Elektrotehniski vestnik, 2004.

Dodatna literatura:

  • P. R. Gray, R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, John Wiley and Sons, Inc., 1993. (več izvodov je v knjižnici)
  • A. S. Sedra, K. C. Smith, Microelectronic circuits, Oxford University Press, 1998. (več izvodov v knjižnici)
  • R. Mancini, Op Amps for everyone, Texas Instruments, 2002 pdf.
  • B. Carter, T. R. Brown, Handbook of Operational Amplifier Applications, Texas Instruments, 2001 pdf.
Programska orodja:
  • PSPICE: Cadence študentska verzija profesionalnega orodja! (dobite na prvih vajah!