Digitalna obdelava signalov I (UNI)

Digitalna obdelava signalov I (UNI)

Predmet starega programa se ne izvaja več. Izpiti za zamudnike potekajo v rednih terminih za izpite, razpišejo se samo na zahtevo študentov in to vsaj 14 dni pred izpitnimi roki oz. pred opravlajnjem pisnega dela izpita. Že opravljene vaje veljajo do izteka rokov za zaključek študija po starih programih, zamudniki se udeležijo novih vaj pri predmetu Digitalna obdelava signalov. Navodila za opravljanje laboratorijskih vaj starega študijskega programa so za lažjo pripravo na izpit na voljo na tem naslovu.

Na vajah smo uporabljali programski paket Matlab, ki je namenjen predvsem računanju z matrikami in vektorji, torej linearni algebri, to pa je osnova za strukturiran zapis operacij digitalne obdelave signalov. Na delo z Matlabom se pripravite samostojno! Gradivo je na voljo tukaj. Brezplačna GNU varianta, ki je z Matlab-om do neke mere združljiva, se imenuje OCTAVE. Izvedbena datoteka za OS Windows je na voljo tudi na našem spletnem strežniku.

Rezultati zajema video signala s spominskim osciloskopom so na voljo v datoteki 2012.zip. Več o multimedijskih komunikacijskih sistemih (http://eeweb.poly.edu/~yao/EE4414_F03) in še posebej o delovanju barvne analogne televizije (http://eeweb.poly.edu/~yao/EE4414_F03/AnalogTV_color.pdf). Podatkov je dobolj za uspešno dekodiranje slike! Pomagajte si še s poenostavljenim programom lecroytv.m, ki prebere in prikaže črnobelo sliko. Za vnos LeCroy binarnega zapisa boste potrebovali še funkcijo ReadBinaryWaveforms.m.

Predavatelj: prof. dr. Jurij F. Tasič, e-mail: >jurij.tasic@fe.uni-lj.si
Asistent: viš. pred. dr. Urban Burnik, e-mail: >urban.burnik@fe.uni-lj.si
Splošne informacije in izpitni roki