Mulitimedijska gradiva

 Mulitimedijska gradiva

Predavatelj: doc. dr. Marko Meža
Asistent: doc. dr. Marko Meža

Podatki:

 • letnik: 2.
 • semester: poletni
 • steber programa: obvezni
 • ur predavanj: 45
 • ur vaj: 30
 • število ECTS kreditov: 7

Opis vsebine:

Namen predmeta je seznaniti študenta z razumevanjem tehnik, postopkov in ozadja pri zajemu, ustvarjanju, produkciji in integraciji multimedijskih gradiv. Poleg tega je namen študenta seznaniti z razumevanjem tehnik in postopkov za shranjevanje, distribucijo in prikaz multimedijskih gradiv. Cilje je tudi spoznavanje izbranih orodij za delo z multimedijskimi gradivi.

Vsebina

 • Uvod v produkcijo in obdelavo multimedijskih gradiv. Elementi in formati multimedijskih gradiv. Prehod iz analogne produkcije v digitalno.
 • Sistemi zajema, shranjevanja, distribucije in predvajanja multimedijskih gradiv.
 • Tekst: Sistemi pisanja. Kodiranje teksta.
 • Digitalne slike: Zajem in obdelava digitalnih slik.
 • Vektorska grafika: Risanje vektorskih slik, delo z objekti, transformacije.
 • Video: Zajem, obdelava in montaža digitalnega videa.
 • Zvok: Zajem in vzorčenje zvoka. Obdelava zvoka. Sintetiziran zvok.
 • Animacija: Osnove animacijskih tehnik. Produkcija digitalne animacije.
 • Integracija multimedijskih gradiv. Različni pristopi organizacije.
 • Strokovna odgovornost pri delu z multimedijskimi gradivi. Intelektualna lastnina in mehanizmi za ščitenje.
Za vsak tip multimedijskega gradiva so podane tudi tehnike shranjevanja, distribucije in prikaza.

Temeljna literatura:

 • Savage T. M., Vogel K. E. An Introduction to Digital Multimedia. Jones & Bartlett Publishers, 2008, ISBN:0-7637-5052-2
 • Mrinal Kr. Mandal. Multimedia Signals and Systems. Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN:1-4020-7270-8
 • Havaldar P., Medioni G. Multimedia systems : algorithms, standards, and industry practices. Course Technology Cengage Learning, 2010, ISBN: 1-4188-3594-3

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje.