Multimedijske tehnologije I

 Multimedijske tehnologije I

Predavatelj: viš. pred. dr. Urban Burnik, e-mail: >urban.burnik@fe.uni-lj.si
Asistent: viš. pred. Štefan Dobravec, e-mail: >stefan.dobravec@fe.uni-lj.si

Opis predmeta: http://www.fe.uni-lj.si/studij_na_fakulteti/1_stopnja_vss/multimedijske_komunikacije/predmeti/2009011908474410/

Študijska gradiva in informacije: https://mmk-ng.fe.uni-lj.si/prvi/MMT1/