Interaktivna multimedija

 Interaktivna multimedija
Dobrodošli na strani predmeta Interaktivna multimedija.
Predmet je del predmetnika bolonjskega visokošolskega študija Multimedijskih komunikacij.
Na tej strani bodo vse potrebne informacije o predmetu glede predavanj, vaj, izpitov in govorilnih ur.

Predavatelj: izr. prof. dr. Matej Zajc, e-mail: >matej.zajc@fe.uni-lj.si
Asistent: viš. pred. Štefan Dobravec, e-mail: >stefan.dobravec@fe.uni-lj.si


Obvestila

  1. skupina: -->
  2. skupina: -->
  3. skupina: -->

Prehod med skupinami je možen le z zamenjavo udeležencev.

Oddaja skupinskih projektov:

Vaje

Prihajajoče vaje v š.l. 2013/14:

-->