Obdelava slik in videa

 Obdelava slik in videa

Naloge za samostojno delo

Vsak posamezni študent samostojno opravi izbran nabor programerskih nalog. Naloge so zasnovane tako, da študentje pridobijo samostojne izkušnje z osnovnimi algoritmi za obdelavo slik in videa. Poleg programerskih vrlin se študentje naučijo tudi poročanja in interpretacije rezultatov svojega dela.

Gradiva in oddaje nalog se bodo vršile preko izobraževalnega portala http://moodle.ldos.si. Študenti se samoregistrirajo za uporabo portala, k posameznemu predmetu pa se prijavijo s prijavno kodo, ki jo prejmejo na prvem terminu Laboratorijskih vaj.  

Predavatelj: prof. dr. Jurij F. Tasič, e-mail: >jurij.tasic@fe.uni-lj.si
Asistent: vp. dr. Urban Burnik, e-mail: >urban.burnik@fe.uni-lj.si
Splošne informacije in izpitni roki