Aljo Mujčić

Aljo Mujčić

Aljo Mujičić

University of Ljubljana,
Faculty of Electrical Engineering
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
phone: +386 1 4768 880
fax: +386 1 4768 855
e-mail:
>aljo.mujcic@ldos.fe.uni-lj.si

Projects

Digital Power-Line Carrier Comunications

 

Education

1987 - 1992 Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade,  Former Yugoslavia
Graduate diploma in electrical engineering.

1995 � 1999  Faculty of Electrical Engineering, University of Tuzla,  Bosnia and Herzegovina
Master degree in electrical engineering. Research area: Digital signal processing.

Master thesis: Power spectrum density estimation.

2001 -   Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana,  Republic of Slovenia
Ph.D. student at the Laboratory of Digital Signal Processing.

 

Work Experience

1996 - 2002 Faculty of Electrical Engineering, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Assistant of professor at subjects: Electronics, Numerical Methods, Signals and Systems, Digital Signal Processing, Digital Systems.

 

Recent Publications:

Published scientific papers

Mujcic A., N. Suljanovic, M. Zajc, J. Tasic, "Corona noise on 400kV overhead power line: measurements and computer modeling", Electrical Engineering Journal, Springer-Verlag. (accepted for publication)

Suljanovi� N., A. MUJIČIĆ, M. Zajc, J. TASIČ, Power line tap modeling at power-line carrier frequencies with a radial-basis function network
Engineering Intelligent Systems, March, Number : 1, Pages : 9-17, Volume : 11, 2003

Suljanovi� N., Muj�i� A., Zajc M., Tasi�. J. Approximate computation of high-frequency characteristics for power line with horizontal disposition and middle-phase to ground coupling, Electric Power Systems Research, Article in Press. Available online.

Published scientific conference paper

MUJIČIĆ, Aljo, SULJANOVIĆ, Nermin, ZAJC, Matej, TASIČ, Jurij. Detection of nonlinearities in communication channel phase characteristics.V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik enajste Elektrotehni�ke in ra�unalni�ke konference ERK '02, 23. - 25. september 2002, Portoro�, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2002, zv. A, str. 175-178, ISSN 1581-4572.

SULJANOVIĆ, Nermin, MUJIČIĆ, Aljo, ZAJC, Matej, TASIČ, Jurij. Tapped power-line modelling with radial function network.V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik enajste Elektrotehni�ke in ra�unalni�ke konference ERK '02, 23. - 25. september 2002, Portoro�, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2002, zv. A, str. 171-174, ISSN 1581-4572.

SULJANOVIĆ, Nermin, MUJIČIĆ, Aljo, ZAJC, Matej, TASIČ, Jurij. High-frequency characteristics of high-voltage power line, The Proceedings of IEEE Region 8 EUROCON 2003 / edited by Baldomir Zajc, Marko Tkal�i�. - Piscataway : IEEE, cop. 2003. � ISBN 0-7803-7763-X. - Vol. #2, pp. 310-314.

MUJIČIĆ, Aljo, SULJANOVIĆ, Nermin, ZAJC, Matej, TASIČ, Jurij. Power line noise model appropriate for investigation of channel coding methods, The Proceedings of IEEE Region 8 EUROCON 2003 / edited by Baldomir Zajc, Marko Tkal�i�. - Piscataway : IEEE, cop. 2003. � ISBN 0-7803-7763-X. - Vol. #2, pp. 299-303.

MUJIČIĆ, Aljo, SULJANOVIĆ, Nermin, ZAJC, Matej, TASIČ, Jurij. Error probability of MQAM signals in PLC channel, Zbornik dvanajste mednarodne Elektrotehni�ke in ra�unalni�ke konference ERK 2003, 25. - 26. september 2003, Ljubljana, Slovenija / uredil Baldomir Zajc. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2003. � ISSN 1581-4572). - Str. 71-74.

ZAJC Matej, SULJANOVIĆ, Nermin, MUJIČIĆ, Aljo, TASIČ, Jurij. Omejitve visokonapetostnega voda za hiter prenos podatkov, Zbornik dvanajste mednarodne Elektrotehni�ke in ra�unalni�ke konference ERK 2003, 25. - 26. september 2003, Ljubljana, Slovenija / uredil Baldomir Zajc. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2003. � ISSN 1581-4572). - Str. 67-70.(in slovenian)

Internal reports

TASIČ, Jurij, ZAJC, Matej, MUJIČIĆ, Aljo, SULJANOVIĆ, Nermin, DIVJAK, Adolf. HV power line characteristic measurement methodology : poro�ilo o delu na znanstveno-raziskovalni nalogi Prenos digitalnih informacij po VN vodih : delno poro�ilo. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, april 2002. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3186004]

TASIČ, Jurij, ZAJC, Matej, MUJIČIĆ, Aljo, SULJANOVIĆ, Nermin, DIVJAK, Adolf. Meritve visokofrekven�nih karakteristik daljnovoda 380 KV Beri�evo-Podlog : poro�ilo o delu na znanstveno-raziskovalni nalogi Prenos digitalnih informacij po VN vodih : delno poro�ilo. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, 2002. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2672212]

TASIČ, Jurij, ZAJC, Matej, MUJIČIĆ, Aljo, SULJANOVIĆ, Nermin, DIVJAK, Adolf. Meritve visokofrekven�nih karakteristik daljnovoda 400 KV Beri�evo-Podlog : poro�ilo o delu na znanstveno-raziskovalni nalogi Prenos digitalnih informacij po VN vodih : delno poro�ilo : rezultati poletnih meritev. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, september 2002. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3185748]

Organizing scientific and professional meetings

TASIČ, Jurij, ZAJC, Matej, MUJIČIĆ, Aljo, SULJANOVIĆ, Nermin, LEBAN, Marijan, KIRALJ, Peter, VRABI�, Gorazd, PER�IN, Ale�. Posvetovanje o smernicah razvoja telekomunikacij in novih storitvah v visokonapetostnem energetskem omre�ju : okrogla miza. Ljubljana, 19.07.2002. [COBISS.SI-ID 3164756]