Dejan Tomažič

Dejan Tomažič

Dejan Tomažič, dipl. inž. el.
Raziskovalec

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 411
telefaks: 01/4768 855
e-pošta: > dejan.tomazic[at]ldos.fe.uni-lj.si

Izobrazba

  • 2011 - Diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Raziskovalna področja

  • Aplikacije metod obdelave in analize videosignalov na različnih področjih
  • Naravni uporabniški vmesniki
  • Strežniki za posredovanje video vsebin

Projekti

  • CO Vesolje
  • LIVE

 

Bilbiografija

  • Diplomsko delo: TOMAŽIČ, Dejan. Naravni uporabniški vmesnik z uporabo Kinecta : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Tomažič], 2011., 55 str., ilustr.
  • TOMAŽIČ, Dejan, ZALETELJ, Janez, TASIČ, Jurij F. Uporaba video strežnikov za interaktivne in prilagojene video storitve, V: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 20. - 23. September 2010.