Franc Policardi

Franc Policardi

dr. Franc Policardi
Višji predavatelj

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 733
telefaks: 01/4768 855
e-pošta: >franc.policardi@fe.uni-lj.si