Marko Meža

 Marko Meža

doc. dr. Marko Meža, univ. dipl. inž el.

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 857
telefaks: 01/4768 855
e-pošta: mar...@ldos.fe.uni-lj.si

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 2001
 • Doktorat znanosti s področja elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 2007

Zaposlitev

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2001-.

Članstva

 • Član IEEE

Raziskovalna področja

 • Informatizacija procesov v medicini
 • Telemedicina
 • Porazdeljena omrežja
 • Digitalna obdelava signalov
 • Strojno učenje
 • Vgrajeni računalniški sistemi

Pedagoško delo

 • Tehnike programiranja (L)
 • Multimedijske tehnologije II (L)
 • Objektno programiranje (L)
 • Multimedijska gradiva (P, L)
 • Terminalske naprave in uporabniški vmesniki (L)
 • Komunikacijska elektronika (L)
 • Inteligentni sistemi (L)

Razpisane diplome

Projekti

 • Razvoj algoritma meritve gleženjskega indeksa preko oscilometričnega merjenja krvnega tlaka za napravo ABIMd
 • Vzpostavitev merilne metodologije za spremljanje kvalitete TV signala RTV SLO
 • ASOD CMS: Sistem za urejanje zvočnih posntekov obravnav v sodnih dvoranah
 • CRP SUMOFIN: Spremljanje učinkovitosti modela financiranja zdravstvene dejavnosti
 • IST LIVE
 • Sistem za sledenje in analizo uporabe snemanja obravnav v sodnih dvoranah
 • Telekonzultacije v transfuzijski medicini
 • COST276
 • IST ShareIt
 • IST P2People
 • IST Muffins

Bibliografija

Cobiss - izpis bibliografije se bo pojavil v novem oknu.