Janez Zaletelj

 Janez Zaletelj

Dr. Janez Zaletelj, višji predavatelj


Naslov Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana
Kontakt Kabinet LDOS BK05, klet nove stavbe
Telefon 01 4768 853
Faks 01 4768 855
E-pošta >janez.zaletelj[at]ldos.fe.uni-lj.si
Skype janez.zaletelj

Pedagoško delo

Predmeti Multimedijske komunikacije

Mentorstva diplomskih nalog

Raziskovalno delo

Procesiranje in analiza videa in slik na nivoju vizualnih objektov

Predmet dela so metode analize video signala, ki delujejo na nivoju vizualnih objektov. Vizualni objekti so področja na sliki, ki predstavljajo preslikavo realnih (pomenskih) objektov. Sliko ali video v tem primeru predstavimo kot vsoto več vizualnih objektov ter ozadja. Vizualne objekte lahko kodiramo (standard MPEG4), potrebno jih je identificirati v sliki (segmentacija), določiti njihove lastnosti, jih slediti v času in prostoru (sledenje), ter jih klasificirati (prepoznavanje objektov) v razrede.

Povezave:

Aplikacije metod obdelave in analize videosignalov na različnih področjih

  • Aplikacije na področju biometrije: detekcija obraza, prepoznavanje obraza uporabnika, zaznavanje oči
  • Sledenje vozil v prometu, prepoznavanje dogodkov v prometu
  • Uporabniški vmesniki, ki jih uporabnik krmili z roko
  • Aplikacije strojnega vida za kontrolo kvalitete v industriji: analiza zvarov pločevine
  • Prepoznavanje dokumentov, prepoznavanje teksta, avtomatski zajem dokumentov

Razvoj programskega okolja za obdelavo in analizo videosignalov

Programsko okolje v jeziku C++, ki omogoča zajem in obdelavo slik in videa v realnem času. Sestavljajo ga rutine in razredi za obdelavo slike, segmentacijo, in prepoznavanje. Omogoča skupinsko programiranje in izmenjavo kode, standardizira obdelavo podatkov, ter zagotavlja osnovne podatkovne strukture za slike, matrike in druge tipe podatkov. Predstavlja osnovo za razvoj kompleksnih aplikacij obdelave in prepoznavanja slik.

Razvoj večpredstavnih interaktivnih storitev na področjih digitalne televizije in telekomunikacij

V okviru projekta "LIVE" razvijamo interaktivne aplikacije za digitalno televizijo, ki bodo uporabniku nudile personalizirano izkušnjo ogleda TV programov.

Življenjepis

Rojen l. 1974 v Novem mestu, osnovno šolo in gimnazijo obiskoval v Novem mestu. Diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani l. 1997, magistriral l. 2000 in doktorat elektrotehniških znanosti prejel l. 2005. V letih 1997/1998 je 6 mesecev gostoval na Fakulteti za elektrotehniko, Tehniška univerza Delft, Nizozemska, kjer je delal na področju kodiranja in analize oblik. Od leta 1997 je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko v Laboratoriju za digitalno obdelavo signalov, slik in videa, kjer raziskovalno deluje v okviru evropskih projektov. Od leta 2008 predava in vodi vaje na programu Multimedijske komunikacije.

Projekti

Vodenje projektov, priprava predlogov projektov, izvedba projektov. Izkušnje s pripravo, vodenjem in financami evropskih raziskovalnih projektov 5., 6. in 7. okvirnega programa.

Evropski projekti

Projekt "LIVE: Live Staging of Media Events" je mednarodni projekt v okviru 6. okvirnega programa EU. Vodim aktivnosti skupine raziskovalcev LDOS na projektu. Cilj projekta je razvijati nov interaktivni TV format za prenos živih dogodkov, poleg tega pa tudi razvoj konceptov in orodij za režiranje živih dogodkov, npr. športnih prenosov. Skupina LDOS se pri tem osredotoča na razvoj personaliziranega iskanja vsebin in personaliziranih interaktivnih TV storitev.
P2People: P2P "Common Interests" Search Engine and Collaboration Platform
Share It: Content Sharing in home-to-home networks
IST MyTV: Personalized Services for Digital Television
ACTS STORit: Storage Interoperability Technologies

Bibliografija