Matej Zajc

Matej Zajc  

dr. Matej Zajc

izredni profesor
Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

e-pošta: matej.zajc@fe.uni-lj.si

telefon: 01/4768 880

 

Informacije za študente

Govorilne ure: ponedeljek 13:00 in po dogovoru (e-pošta)

Kabinet: B 517, 5. nadstropje nove stavbe
Telefon: 880

Raziskovalna področja

 • Digitalni telekomunikacijski sistem
 • Arhitekture in algoritmi multimedijskih sistemov
 • Algoritmi digitalne obdelave signalov
 • Interaktivna multimedija v izobraževanju
 • Projektno vodenje v telekomunikacijah in multimediji

Projekti

 • Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah, P2-0246.
 • RAZKORAK, J5-4281, Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu, 2011-2014

Zaključeni projekti

 • EU projekt 6. okvirnega programa: Enhanced Learning Unlimited, IST-4-027866, 2006-2008.
 • IMPONET, Intelligent Monitoring of Power Networks, ITEA 2 project, Eureka, 2010-12
 • Bilateralni projekt med Slovenijo in Bosno in Hercegovino, 08/09
 • Aplikativni raziskovalni projekt: Model nizkonapetostnega voda za DLC komunikacije v realnem času, L2-7567-1538, ARRS in Iskra EMECO, 2006-2008.
 • Prenos digitalnih komunikacij po VN vodih, 01/02

Bibliografija raziskovalca v bazi COBISS