Urban Burnik

Urban Burnik

Dr. Urban Burnik, udie.
višji predavatelj
asistent

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 440
telefaks: 01/4768 855
e-pošta: >urban.burnik@fe.uni-lj.si

Informacije za študente

Kabinet: B517, 5. nadstopje nove stavbe
Telefon: 440
Govorilne ure: ponedeljek, 14:30

Informacije za študente

Biografija

Urban Burnik je zaposlen je na Fakulteti za elektrotehniko kot asistent za predmete s področja digitalne obdelave signalov in mobilnih komunikacij. V preteklosti je gostoval tudi na Westminstrski univerzi v Londonu, kjer je poglabljal svoja znanja s področja digitalne obdelave signalov. Njegovo delo je usmerjeno v večdimenzionalno obdelavo signalov in v telekomunikacijske storitve, predvsem s področja interaktivne televizije in univerzalnega dostopa do medijsko bogatih vsebin. Je aktiven sodelavec na evropskih razvojnih projektih IST. Bil je namestnik sekretarja mednarodnega projekta COST276 Je član združenja IEEE-The Institute of Electrical and Electronics Engineers, kjer je tudi predsednik Odbora SP/CAS Slovenske sekcije združenja.

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1992
 • Magister elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1996
 • Doktor elektrotehniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2002

Zaposlitve

 • University of Westminster, London, UK, 1992-93.
 • Institut Jožef Stefan, Ljubljana, 1993-94.
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 1994-.

Članstva in nagrade

 • Član IEEE

Raziskovalna področja

 • Večdimenzionalna obdelava signalov
 • Optimalno kodiranje
 • Obdelava slik
 • Telekomunikacijske storitve

Projekti

TEMPUS JEP 1826, Copernicus 1529, COST 229, COST 254, COST 276, SMASH, STORit, MyTV, P2PME